Title: Snímání a hodnocení drsnosti povrchu kontaktním a bezkontaktním způsobem
Other Titles: Scanning and evaluation of the surface roughness by contact and non - contact method
Authors: Faiman, Tomáš
Advisor: Pospěch, Zdeněk
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20381
Keywords: parametry;drsnost;filtr;profil;délka;povrch;dotyková metoda;bezdotyková metoda;vzorky;porovnání
Keywords in different language: parameters;roughness;filter;profile;length;surface;contact method;non- contact method;samples;comparison
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na porovnání parametrů drsnosti povrchu mezi kontaktní a bezkontaktní metodou u vzorků s různým opracováním. Teoretická část obsahuje principy a popis uvedených metod a postupy pro měření drsnosti povrchu. Dále normy, základní termíny a definice, filtraci a hodnocení drsnosti povrchu. Teoretická část je zúročena v praktické části, která popisuje porovnání vybraných parametrů u jednotlivých vzorků.
Abstract in different language: The thesis is focused on comparison of the parameters of the surface roughness between contact and non-contact method for samples with different type of processing. The theoretical part contains of principles and description the methods and procedures for the measurement of the surface roughness. Further standards, basic terms and definitions, filtering and evaluation of the surface roughness. The theoretical part is applied in the practical part which describes a comparison of the selected parameters for each the sample.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2015_Tomas_FAIMAN.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP_Faiman.pdfPosudek vedoucího práce88,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Faiman2.PDFPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Faiman.PDFPrůběh obhajoby práce527,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.