Title: Produktivita vystružování ve firmě GTW Bearings s.r.o.
Other Titles: Productivity reaming in company GTW Bearings s.r.o.
Authors: Petrů, David
Advisor: Řehoř, Jan
Referee: Skopeček, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20401
Keywords: vystružování;ovlivňující faktory;řezná a chladící kapalina;řezné podmínky;upnutí obrobku;házivost řezné části nástroje
Keywords in different language: boring;influencing factors;and cutting coolant;cutting conditions;workpiece clamping;cutting part of the tool runout
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřená na zkoumání procesu vystružování v reálné výrobě na jedné vybrané tolerované díře. V první části práce jsou popsány faktory ovlivňující, negativně či pozitivně, samotný proces vystružování. Dále je zhodnocen současný stav technologie výroby dané tolerované díry. Druhá část práce je zaměřená na návrh a realizaci experimentu, jeho vyhodnocení a technicko-ekonomického hodnocení.
Abstract in different language: This thesis is focused on the exploration process reaming in real production on a selected hole tolerated. The first section describes factors affecting, positively or negatively, reaming process itself. It is also evaluated the actual state of the technology tolerated hole. The second part is focused on the design and implementation of the experiment, evaluation and technical and economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - David Petru.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Petru.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Petru.PDFPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Petru David.PDFPrůběh obhajoby práce507,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.