Title: Cyklus ilustrací ve formě knihy
Other Titles: Cycle of illustrations in the form of book
Authors: Yakubovskaya, Olga
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Jirků, Boris
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20634
Keywords: kniha;ilustrace;malba na sklo;babička;lidové umění;knižní vazba;rodina;válka;chléb;pekařka;biografie;podmalba
Keywords in different language: book;illustration;painting on glass;grandmother;folk arts;painting;book binding;family;war;bread;baker;biography;underpainting
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření knihy o mojí babičce. Ilustrace událostí jejího života jsou vytvořeny technikou malba na skle. Náměty ilustrací vznikaly na základě textu o babiččině životě. Text knihy sestává z epizod jdoucích chronologicky za sebou od narození do dnešního dne. Mým cílem bylo také seznámit čtenáře s technikou malby na skle a s běloruskou kulturou jako celkem. Svou knihou jsem chtěla na příkladu své babičky připomenout současnému člověku dobrotu, duchovní cennosti a nekonečnou lidskou sílu. Obsah práce: ručně vázaná kniha o babičce, 22 illustrace ke knize.
Abstract in different language: The goal of my final work was creating of a book about my grandmother. The main events of her life are illustrated in painting on glass technique. The subjects of illustrations were created on the base of the text about grandmother's life. The text of the book consists of chronological episodes from the birth till our days. My aim was also to get to know the reader with the technique of painting on glass and with Belarusian culture as s whole. With the help of my book I wanted to remind the up to date man kindness, spiritual values and infinite vigour of human being. Contents of the work: hand made book, 22 illustrations to the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE BcA Olga Yakubovskaya 2014..pdfPlný text práce10,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Yakubovskaya.pdfPosudek vedoucího práce209,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Yakubovskaya.pdfPosudek oponenta práce129,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Yakubovskaya.pdfPrůběh obhajoby práce123,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.