Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl, Milan
dc.contributor.authorŠimlová, Martina
dc.date.accepted2015-06-23
dc.date.accessioned2016-03-15T09:12:12Z-
dc.date.available2011-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T09:12:12Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-04
dc.identifier65121
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20702
dc.description.abstractDisertační práce obsahuje analýzu a rešerši různých pohledů na řízení životního cyklu produktu. Dále jsou v práci obsaženy poznatky o prodeji a prodejní fázi jako významné součásti životního cyklu technického produktu. Vlastním přínosem práce je mimo jiné návrh modelu životního cyklu produktu optimalizovaného pro prodejní fázi a to z pohledu sériové, jakož i kusové výroby. Díky tomuto modelu jsou určeny dva klíčové operátory prodejní fáze, které jsou v následujících kapitolách podrobně popsány i s možností jejich pozitivního ovlivnění. Ze znalosti těchto operátorů a postavení prodejní fáze v celém životním cyklu produktu byla navržena metodická základna pro získávání a zpracování informací potřebných v prodejním procesu. Tato metodická základna byla prakticky validována při řešení dvou na sobě nezávislých případových studií.cs
dc.format129 s. (229 831 znaků)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprodejní fázecs
dc.subjectživotní cyklus produktucs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectčlověkcs
dc.titleZnalostní podpora prodejní fáze životního cyklu produktucs
dc.title.alternativeThe knowledge support of the sales phase of the product life cycleen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDie Dissertation umfasst die Analyse und die Recherche verschiedener Perspektiven auf das Produktlebenszyklus. Darüber hinaus enthält die Dissertation Kenntnisse von dem Vertrieb und von der Verkaufsphase als wichtige Teile des Lebenszyklus des technischen Produkts. Der Eigenbeitrag der Dissertation ist unter anderem ein Modell des Produktlebenszyklus, das optimal für die Verkaufsphase aus der Perspektive sowohl der Serien- als auch der Stückproduktion, ist. Dank dem Modell sind zwei Schlüsseloperatoren der Verkaufsphase bestimmt, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben sind. Es wurde eine methodische Basis für die Verarbeitung der Informationen im Verkaufsprozess konzipiert. Diese methodische Basis wurde praktisch bei der Lösung zwei unabhängigen Fallstudien validiert.en
dc.subject.translatedsales phaseen
dc.subject.translatedproduct life cycleen
dc.subject.translatedinformationen
dc.subject.translatedhumanen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_M.Simlova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Simlova.pdfPosudek vedoucího práce59,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Simlova.pdfPosudek oponenta práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapis Simlova.pdfPrůběh obhajoby práce605,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.