Title: Lattice Boltzmannova metoda pro numerické řešení systému Saint-Vennantových rovnic popisujících proudění kapaliny
Authors: Heidler, Václav
Bublík, Ondřej
Citation: BYRTUS, Miroslav ed.; LUKEŠ, Vladimír ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské programy, sborník rozšířených abstraktů, 20. květen 2011, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 17-18. ISBN 978-80-261-0000-3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2011.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21096
ISBN: 978-80-261-0000-3
Keywords: Lattice Boltzmannovu metoda;Saint-Vennantùv systém rovnic;kapalina;proudění
Keywords in different language: Lattice Boltzmann method;Saint-Vennant system of equations;liquid;flow
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2011
Studentská vědecká konference 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heidler.pdfPlný text246,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.