Title: Možnosti využití moderních ergonomických měřidel
Other Titles: Possibilities of modern ergonomic gauges utilization
Authors: Toušová, Eva
Advisor: Šimon, Michal
Referee: Görner, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2292
Keywords: ergonomie;ergonomická měřidla;ergonomické metody;ergoFET;svalové zatížení;přetížení končetin;pracovní polohy
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic gauges;ergonomic methods;muscle load;overload limbs;working position;ergoFET
Abstract: Diplomová práce seznamuje s ergonomickým měřidlem ergoFET společnosti Hoogan Health Industries a jeho praktickým využitím. Cílem je seznámit se s normativními předpisy platnými v ČR. Provést měření v reálných podmínkách a pak porovnat s normami v platném znění.
Abstract in different language: This thesis introduces ergonomic device ergoFET from Hoogan Health Industries Company and its practical use. The aim is to become familiar with the normative regulations that are valid in the Czech Republic. To perform measurements in real conditions and then compare them with the standards as amended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tousova_Eva_DP_Moderni vyuziti modernich ergonom.meridel_final.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Tousova_posudek_v 001.pdfPosudek vedoucího práce485,75 kBAdobe PDFView/Open
Tousova_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Tousova_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce447,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.