Title: Porovnání linkové a buňkové výroby
Other Titles: Comparison of line and cellular manufacturing
Authors: Fictum, Lukáš
Advisor: Šimon, Michal
Referee: Bukovjan, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2293
Keywords: TPV;I-D diagram;Sankeyův diagram;typ výroby;prostorové uspořádání;materiálový tok;personální tok;layout
Keywords in different language: TPV;I-D diagram;Sankeyův diagram;type of production;spatial arrangement;material flow;personnel flow;layout
Abstract: Diplomová práce obsahuje obecnou teorii o prostorovém uspořádání výrobních systémů. Seznamuje nás s jednotlivými výrobními principy a základními způsoby rozmisťování pracovišť. Zaměřuje se na kritéria prostorového uspořádání, která mají vliv na efektivitu výrobního systému. Zabývá se i problematikou výrobního systému sprchových koutů. Následuje analýza současného stavu a poté jsou navrženy různé varianty řešení. V práci je dále porovnávána linková a buňková výroba. Výsledkem je výběr nejoptimálnější varianty řešení, která je realizovatelná v praxi.
Abstract in different language: The diploma work contains a general theory of spatial organization of production systems. It acquaints us with the various production methods and with basic principles of deployment workplaces. It focuses on of the criteria the spatial arrangement that affect the efficiency of the production system. It deals with the issue of the production system of shower enclosures. Follows the analysis of current state then are designed various variants solution. The thesis also compares line and cellular manufacturing. The result is the selection of optimal variants of solution which is feasible realize in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFView/Open
Fictum_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce488,01 kBAdobe PDFView/Open
Fictum_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce695,06 kBAdobe PDFView/Open
Fictum_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce404,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.