Title: Přípravek pro základní detekci znečištění odpadní vody z běžné domácnosti
Other Titles: The equipment for basic detecting the pollution in wastewater of an ordinary household
Authors: Valenta, Václav
Advisor: Křivka Jindřich, Ing.
Referee: Elis Luděk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23186
Keywords: recyklace;fotorezistor;indukované napětí;odpadní voda;chemické znečištění;mikrokontrolér;analýza
Keywords in different language: recycling;photoresistor;the induced voltage;waste water;chemical pollution;microcontroller;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost detekce znečištění odpadních vod v běžných domácnostech, pro případnou recyklaci. Bakalářská práce poskytuje přehled základních způsobů detekce znečištění a jejich aplikace do vlastního elektronického přípravku. Cílem práce je porovnání různých způsobů měření vlastností vody, jejich následné praktické využití při návrhu a realizaci vlastního detektoru schopného detekce primárních druhů znečištění, s finálním otestováním v laboratorních podmínkách.
Abstract in different language: This thesis is focused on the pollution detection possibilities in waste water in regular households for its eventual recycling. The thesis is described a breakdown of basic pollution detection methods and their application into the electronic device. The main goal is the comparing of different water property measurement methods. And their further practical using for developing of a detector which will be able to detect the primary pollution sorts. The designed methods were verified in laboratory conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valenta_Vaclav_E13B0232P_BP.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
066981_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,5 kBAdobe PDFView/Open
066981_oponent.pdfPosudek oponenta práce486,94 kBAdobe PDFView/Open
066981_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.