Title: Použití metod vícekriteriálního rozhodování při řízení podniku
Other Titles: Application of Multi-Criteria Decision Making methods in enterprise management
Authors: Vohradský, Marek
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23313
Keywords: rozhodování;madm;mcdm;ahp;anp;topsis;swot analýza;wolfram mathematica
Keywords in different language: decision making;madm;mcdm;ahp;anp;topsis;swot analysis;wolfram mathematica
Abstract: Prezentovaná diplomová práce je zaměřena na využití metod vícekriteriálního rozhodování ve SWOT analýze. V úvodní části je popsán rozhodovací proces a jeho základní části. Dále jsou definovány úlohy vícekriteriálního rozhodování a metody vícekriteriálního rozhodování pro výběr kritérií a variant. Tři nejpoužívanější metody jsou popsány v samostatných kapitolách. Jedná se o metody AHP, ANP a TOPSIS. Poslední kapitolou teoretické části je představení SWOT analýzy. Praktická část této práce sestává ze tří možných realizací SWOT analýzy metodami vícekriteriálního rozhodování. Každá realizace má svojí vlastní metodologii a ilustrativní příklad. Tyto metodologie a ilustrativní příklady jsou zpracovány a naprogramovány v softwaru Wolfram Mathematica. Naprogramované moduly jsou uloženy na přiloženém CD.
Abstract in different language: The presented Diploma thesis is focused on application of Multi-Attribute Decision Making methods in SWOT analysis. In the preliminary part, there is described decision making process and its base elements. Next part of the thesis defines MADM process and describes MADM methods for prioritizing criteria and alternatives. Three mostly used methods are covered in separate chapters. It's AHP, ANP and TOPSIS method. Last chapter of theoretical part presents the SWOT analysis. Practical part of this thesis contains of three types of MADM methods implementation into SWOT analysis. Each implementation has its own methodology and illustratative example. These methodologies and illustratives examples are programmed and compiled in Wolfram Mathematica software. The programmed modules are stored on attached CD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vohradsky_2016.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
vohradsky vedouci.pdfPosudek vedoucího práce990,7 kBAdobe PDFView/Open
vohradsky oponent.pdfPosudek oponenta práce555,58 kBAdobe PDFView/Open
vohradsky obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.