Title: Řídicí jednotka pro robota určeného pro "robotický fotbal"
Other Titles: Electronic control unit for robotic soccer player
Authors: Žahour, Jiří
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2347
Keywords: mikrokontrolér Freescale;regulátor;BLDC motor;UART;SPI
Keywords in different language: microcontroller Freescale;motor controller;BLDC motor;UART;SPI
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky do robota určeného pro hru ?robotický fotbal?. Úkolem elektroniky je především řízení motorů robota a komunikace s nadřazeným systémem. Řídící jednotka má dále sledovat stav baterie a teplotu motorů. Práce se rovněž zabývá návrhem a realizací bezdrátové komunikace robota a nadřazeného systému. Výstupem práce má být funkční prototyp.
Abstract in different language: This diploma thesis will discuss an electronic controlling unit design, to be deployed in robots used in a "robosoccer" game. The designed system primarily controls actuators and communication, with a higher-level system. Additionally it guards battery state and measures used motor temperatures. The outcome of this diploma thesis should be a working prototype.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zahourj_diplomova_prace_1_0.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
047187_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,04 kBAdobe PDFView/Open
047187_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,86 kBAdobe PDFView/Open
047187_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.