Title: Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností
Other Titles: The synonymy and expression of negative characters
Authors: Gulázsiová, Nikola
Advisor: Svobodová, Jiřina
Referee: Rykovská, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2384
Keywords: synonymie;synonymum;synonymická řada;dominanta;slovník;synonymický slovník;lexém;slovní zásoba;záporné vlastnosti;charakter
Keywords in different language: synonymy;synonym;synonymic series;dominant;dictionary;thesaurus;lexeme;vocabulary;negative quality;character
Abstract: Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se sníženou konotací. Rozhodující pro jejich použití je vždy kontext, který může ovlivnit i jejich původní význam.
Abstract in different language: The main point of this work was to prove the richness of Russian language, it can be seen in possibilities in synonymic use of lexemes. There especially dominate the neutral examples. Colloquial words and words with reduced connotations are taken into account. The deciding factor for their use is always context, which can affect their original meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Gulazsiova.pdfPlný text práce872,24 kBAdobe PDFView/Open
Gulazsiova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce218,34 kBAdobe PDFView/Open
Gulazsiova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce136,4 kBAdobe PDFView/Open
Gulazsiova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce40,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.