Title: Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb
Other Titles: The current vocabulary in a branch of trade and services
Authors: Sikorová, Ivana
Advisor: Svobodová, Jiřina
Referee: Rykovská, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2387
Keywords: aktuálnost;ruský jazyk;slovní zásoba;lingvistika;název;obchod;služby.
Keywords in different language: vocabulary;lexicon;linguistics;name;trade;service.
Abstract: Předmětem bakalářské práce je rozbor aktuální slovní zásoby ruského jazyka v oblasti názvů obchodů a služeb. Práce se skládá ze dvou kapitol, slovníčku použitých termínů a přílohy. První kapitola se zabývá tvořením slov v současném ruském jazyce, obsahuje souhrn základních způsobů derivace v ruštině, přejímání nových výrazů z cizích jazyků, mnohoznačnost slov a výběr frazeologizmů zkoumané oblasti. Druhá kapitola má praktický charakter. V první části jsou analyzovány procesy správného pojmenování obchodu, v další části jsou pak výběrově popisovány názvy dámských, pánských a dětských obchodů. Aktuální slovní zásoba je analyzována z hlediska lingvistického. V závěru druhé kapitoly jsou uvedeny vlivy reklamy na názvy obchodů.
Abstract in different language: The subject of the bachelor work is a current Russian vocabulary parsing in a branch of trade and services name-giving.The work consists of two chapters, an index with used terms and enclosure. The first chapter is about forming words in a temporary Russian language, it contains a basic forms summary of derivation in Russian, adopting new words from foreign languages, word multiple-meaning and phraseological expressions list. The character of the second chapter is practical. The first part deals with a right business name-giving process, in the next part there are described apellations for ladie´s, gentlemen´s and children´s outfitters. Other parts contain a vocabulary which is analysed from the linguistic point of view. In conclusion of the second chapter there is mentioned a publicity impact on shop name-giving.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Sikorova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Sikorova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce228,47 kBAdobe PDFView/Open
Sikorova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce142,64 kBAdobe PDFView/Open
Sikorova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce45,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.