Title: Aplikace a projevy zásady Superficies solo cedit
Other Titles: Applications and expressions of principle Superficies solo cedit
Authors: Kmeťová, Hana
Advisor: Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23996
Keywords: superficies;accessio;římské právo;právo stavby;akcese;vlastnictví;aplikace;projevy
Keywords in different language: superficies;accessio;roman law;property;acquisition;application
Abstract: Cílem práce je zabývat se nejen podstatou, vznikem a vývojem zásady Superficies solo cedit, ale především jejími projevy a aplikací a to na originární způsob nabývání vlastnického práva Accessio v případě spojení movitosti s nemovitostí, a dále na právo stavby Superficies, dědičným a zcizitelným věcným právem k budově na cizím pozemku. Součástí práce je také posouzení zpracování této problematiky nejen v právu římském, ale také v českém Občanském Zákoníku a dále v Občanském zákoníku Italské Republiky, a to z perspektivy tradice římského práva.
Abstract in different language: The aim is to deal not only with the nature, origins and development of the principle superficies solo cedit, but above all its manifestations and applications on an original acquisition of property Accessio and the right of construction Superficies. The work also includes the handling of these issues, not only in Roman law, but also in the Czech Civil Code and the Civil Code of the Italian Republic, and these also from the perspective of the tradition of Roman law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kmetova.pdfPlný text práce536,21 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kmetova Hana.pdfPosudek vedoucího práce37,19 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kmetova Hana.pdfPosudek oponenta práce44,3 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kmetova Hana.pdfPrůběh obhajoby práce41,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.