Title: Kouření a pohybová aktivita u studentů plzeňských středních škol
Other Titles: Smoking and physical activity by students of secondary schools in Pilsen
Authors: Krippnerová, Adéla
Advisor: Novák Jaroslav, MUDr.
Referee: Sedláček Pavel, MUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24098
Keywords: tabák;kouření;pohybová aktivita;závislost;sport;studenti;střední škola;dotazník
Keywords in different language: smoking;tobacco;physical activity;students;secondary school;questionnaire
Abstract: V naší výzkumné práci se zabýváme vztahem mezi kouřením a pohybovou aktivitou u středoškolských studentů. První část naší práce věnujeme teoretickému vstupu do problematiky kouření a pohybové aktivity u studentů, kteří studují střední školu. Další části práce jsou věnovány přehledu dosavadních výsledků a metodice výzkumu. V závěrečné části prezentujeme výsledky našeho šetření, které nám potvrzují negativní vztah mezi kouřením a pohybovou aktivitou mezi studenty středních škol.
Abstract in different language: In our research relation between smoking and physical activity in secondary school students was studied. The first part of our work was focussed to theory of smoking problem and physical activity of secondary school students. Other part of document includes research methodology, based on the questionnaires obtained from 203 students from 4 schools. The final section of document introduces the results of our investigation. Negative relation between smoking and physical activity in high school students was confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Finalka PDF.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
KRIPPNEROVA A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce156,31 kBAdobe PDFView/Open
KRIPPNEROVA A. - OP.pdfPosudek oponenta práce224,08 kBAdobe PDFView/Open
KRIPPNEROVA A..pdfPrůběh obhajoby práce51,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.