Title: Faktory neurotičnosti vysokoškolských studentů
Other Titles: Neurotic factors of college students
Authors: Kopecká, Michaela
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24144
Keywords: neuroticismus;neurotické poruchy;vysokoškoláci;mladá dospělost;faktory neurotizace;neuróza
Keywords in different language: neuroticisms;neurotic disorders;university students;collage students;young adulthood;neurosis factors;neurosis
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou faktory neurotičnosti vysokoškolských studentů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část je členěna do šesti kapitol, které obsahují výklad pojmu neuroticismus, charakteristiku neurotických poruch, popis jejich druhů a etiologie, charakteristiku období mladé dospělosti a sociálně psychologickou charakteristiku vysokoškolského studenta. Praktická část obsahuje přehledovou studii výzkumů na podobné téma a vlastní výzkum, jehož cílem bylo zjistit míru neurotičnosti a její faktory u studentů FPE ZČU a LFP UK.
Abstract in different language: The main field of interest of this diploma thesis are neuroticism factor of university students. The thesis has been divided into two mains parts, theoretical and research part. Theoretical part has been divided into six chapters, which are interpretation of neuroticism, characteristic of neurotic disorders, description of the types of neurotic disorders and etiology, characteristic of young adulthood and social and psychological characteristic of university student. Research part contains neuroticism research compendium and my own research. The aim of the research was to find how neurotic university students are and whatare the root-causes of neuroticism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Michaela Kopecka 2016.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce451,26 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - oponent.pdfPosudek oponenta práce425,52 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.