Title: Neverbální tvořivé schopnosti na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Creative ability on the 1. level of basic school
Authors: Jedličková, Romana
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24204
Keywords: teorie tvořivosti;kreativita;metody rozvoje tvořivých schopností
Keywords in different language: the theory of creativity;creativity;methods;development of creative abilities
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá teorií tvořivosti a metodami rozvoje tvořivých schopností. V teoretické části je uveden obsah a cíl vyučování pracovních činností a klíčové kompetence, které bychom měli uskutečnit. V praktické části objevíme výzkum tvořivých schopností pomocí Urbanova testu. Ještě tato diplomová práce zahrnuje 10 námětů z různých materiálů. U každého výrobku je uveden pracovní postup a fotografie.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the theories of creativity and creative ability development methods. In the theoretical part of the contents and destination of the teaching work and the key competences, which we should take place. In the practical part of the creative ability by research we discover the Urbanova test. Yet this thesis includes 10 subjects from a variety of materials. For each product is given a workflow and photography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce37,89 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Jedlickova.pdfPosudek oponenta práce73,87 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Jedlickova321.pdfPrůběh obhajoby práce194,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.