Title: Základní technologické postupy tváření při výuce technických předmětů na ZŠ
Other Titles: The basic technological processes of iron shaping in education of technical subjects in basic school
Authors: Láska, Jiří
Advisor: Korytář Jindřich, Ing.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24205
Keywords: technologie;obrábění;tváření;slévání;svařování;ohýbání;švp;rvp;pracovní činnosti;technické činnosti;ohýbací zařízení
Keywords in different language: technology;machining;forming;casting;welding;bending;work;technical activities;bending devices;basic school document
Abstract: V diplomové práci jsme se věnovali klasifikaci technologií (obrábění, tváření, slévání, svařování) a zhotovení ohýbacího zařízení. Cílem této práce bylo popsat postup a využití vlastního ohýbacího zařízení, zhotovit technickou dokumentaci a ohýbačku vlastnoručně vyrobit ve vlastní dílně, se kterou se seznámili žáci technických činností v 9. ročníku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with classification of techniques (mainly working, forming, casting and welding) and also the making bending device. The goal of this thesis is to describe the procedure and utilization own bending device, to make technical documentation and to construct the bender in my own workroom, that is familiar to the students during their practical training at the 9th grade.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Laska 1.pdfPosudek vedoucího práce293,97 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Laska.pdfPosudek oponenta práce77,04 kBAdobe PDFView/Open
Laska protokol282.pdfPrůběh obhajoby práce201,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.