Title: Rudé náměstí- historie a současnost
Other Titles: Red square- history and the present
Authors: Jamborová, Barbora
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24408
Keywords: rudé náměstí;architektura;historie rudého náměstí;pamětihodnost;významná stavba;architektonická památka;podoba kremlu;kulturně historická charakteristika;současnost rudého náměstí;významná událost
Keywords in different language: red square;architecture;history of red square;historical sight;significant building;architectural sight;form of kremlin;historical cultural characteristic;the present of red square;important event
Abstract: Téma bakalářské práce je Rudé náměstí v Moskvě. Kromě základních fakt jsou v této práci informace o historii daných míst a památek Rudého náměstí. V práci jsou charakterizovány historické události spojené s historickými památkami a jinými významnými místy.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is the Red Square in Moscow. Except for basic facts, there is above all information about the history of the given places and sights to be found, there. In the thesis, some basic historical events are characterized that are connected to the architectural sights and other historical places.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_(3).PDFPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Jamborova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Jamborova - pos Ryk - opon.pdfPosudek oponenta práce764,69 kBAdobe PDFView/Open
Jamborova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce270,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.