Title: Oděv a jeho konstrukce, linie, geometrie, kinetika
Other Titles: Clothes and its construction, line, geometry, kinetics
Authors: Karasová, Lenka
Advisor: Brejcha, Pavel
Referee: Vontorová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2442
Keywords: kinetika;linie;tvar;transparentnost;vzdušnost;lehkost;vějíř;sklady
Keywords in different language: kinetics;line;shape;transparency;airiness;lightness;fan;storage
Abstract: Témou mojej bakalárskej práce sa stal Odev a jeho konštrukcia, línia, geometria a kinetika. Už pri výbere témy som vedela, že moja minikolekcia nebude funkčná a praktická pre bežné nosenie, ale bude vnímaná skôr tvarovo a so začlenením kinetiky bude mať ráz objektu.Mojou inšpiráciou sa v tejto oblasti stali skladacie vejáre v kombinácii s rolovacími žalúziami.
Abstract in different language: The topic I chose for mine bachelor thesis was Dress and its construction, line, geometrics and kinetics. When I chose the topic, I realized that my mini collection will be perceived more from its shape side as an object with kinetics properties than the practical clothes for common use. The inspiration for me was the shape of folding fans combined with roll up blinds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska praca.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Karasova.pdfPosudek vedoucího práce276,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Karasova.pdfPosudek oponenta práce251,76 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Karasova.pdfPrůběh obhajoby práce149,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.