Title: Výklady ke zdravotnické a psychologické problematice závislostí
Other Titles: Interpretations to Medical and Psychological Problems of Addiction
Authors: Dachová, Helena
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Veverková Lada, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24694
Keywords: abúzus;chorobná závislost;alkohol;léčba závislosti;spirituální dimenze;terapeutická komunita;terapie;abstinence;averzivní terapie.
Keywords in different language: abuse;the addiction;alcohol;treatment of addiction;spiritual dimension;the therapeutical community;therapist;abstinence;aversive therapy.
Abstract: Diplomová práce zkoumá výklady různých autorů k problematice závislosti. Sleduje nejen zdravotnické, ale zejména psychologické a filozofické aspekty tohoto jevu. Snaží se o ucelený a komplexní přehled nejdůležitějších poznatků v léčbě, které jsou analyzovány z děl předních odborníků. Práce vyzdvihuje psycho-sociální aspekt, který se výraznou měrou podílí na úspěšnosti léčby. Metodami práce jsou analýza a interpretace odborných i popularizujících textů, které jsou v průběhu porovnávány. Podstatná část diplomové práce se soustředí na analýzu textů předních autorů, jakými jsou Prim. MUDr. Karel Nešpor, Csc. a Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. Souhrnem těchto informací se snaží přiblížit čtenáři méně známé skutečnosti o problematice, která je lidsky bližší každému z nás, nicméně společensky se stává okrajovou záležitostí. V závěru se práce zabývá spiritualitou a jejím možným podílem v léčbě. Do jaké míry je možné zabývat se myšlenkou o koncepčním propojení spirituality s léčbou závislostí? Spirituální dimenze je těžko uchopitelná, přenosná a sdělitelná, má vysoce subjektivní charakter, přesto je nutné se jí zabývat a zakomponovat do celkového pohledu na tuto problematiku.
Abstract in different language: This diploma thesis explores various perspectives on, and several authors' interpretations of addiction. It maps not only medical but also psychological and philosophical aspects of this condition. An attempt has been made to provide a comprehensive and coherent overview of the most important treatment-related findings, as reported by leading experts. Emphasis has been placed on psychosocial aspects, which greatly affect the success of treatment. The key methods used here include analysis, interpretation, and comparison of specialist and popular publications. The core of this thesis focuses on analysing texts authored by notable authorities on the subject, such as Dr. Karel Nešpor and Dr. Jaroslav Skála. It presents less widely known facts related to this phenomenon with which all of us may be familiar on the personal level in one way or another, and yet it remains relatively marginal on the level of the whole society. In its final part, this thesis deals with spirituality and its possible contribution to treatment, as the spiritual dimension is inexact, difficult to transfer and communicate, and highly subjective. Despite that, it must be taken into account and incorporated in our understanding of this matter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Helena Dachova 14.4.2016.pdfPlný text práce484,21 kBAdobe PDFView/Open
dachova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce273,8 kBAdobe PDFView/Open
dachova_veverkova.pdfPosudek oponenta práce170,9 kBAdobe PDFView/Open
Dachova_H.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.