Title: Dějiny divadla v Mostě od roku 1911
Other Titles: The History of the Theatre and Theatrical Art in Most since 1911
Authors: Hertlová, Barbora
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24698
Keywords: divadlo;historie;město most;likvidace;těžba uhlí;herec;režisér;repertoár;divadelní hra;komedie;publikum
Keywords in different language: theatre;history;most city;liquidation;coal mining;actor;director;repertoire;drama;comedy;audience
Abstract: Diplomová práce pojednává o historii divadelnictví v Mostě od roku 1911. V práci je také zmíněna historie a osud Mostu, který přišel o své původní budovy a atmosféru, aby ustoupil těžbě uhlí. Vystavěn byl Most zcela nový se všemi zařízeními a budovami, které k městu patří. Práce se dále zabývá budovami, jak historického, tak nového divadla, významnými osobnostmi, které v divadle působili a repertoárem. Zmíněny jsou také životopisy vybraných divadelníků a provedla jsem porovnání činnosti jednotlivých divadel.
Abstract in different language: The thesis is focused on history of theatre in Most since 1911. In work is mentioned history and destiny of Most city, too. The old Most was destroyed for coal mining. This was the reason to build a new Most with all buildings. The main chapters are about buildings of old nad new theaters, about important persons in theaters and about repertoires. Finally, I did comparing of activity of both theaters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hertlova_DP.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
hertlova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
hertlova_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Hertlova_B.pdfPrůběh obhajoby práce657,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.