Title: Možnosti simulace řezného procesu a jejich využití v praxi
Other Titles: Options simulation of the cutting process and their use in practice
Authors: Barvíř, Zdeněk
Advisor: Zetek Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Tikal Filip, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25151
Keywords: simulace řezného procesu;tvar třísky;testování;obrábění;deformace
Keywords in different language: simulation of the cutting process;shape splinters;the testing;the machining;the deformation
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou simulací v průběhu obrábění. Nejdříve bylo nutno projít a nastudovat samotný software, ve kterém simulace proběhnou. Následně se provedl praktický test na dílně RTI a byla provedena vzájemná korelace výsledku simulace s reálnými výsledky za účelem ověření možností využití simulace v praxi.
Abstract in different language: This work will address the issue of simulation during machining. First, it was necessary to go through and study the software itself, in which the simulation will take place. This is followed by practical test in laboratories RTI. Correlation was made with the simulation results with real results to verify the possibility of using simulation in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Barvir.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Barvir.PDFPosudek vedoucího práce409,97 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Barvir.PDFPosudek oponenta práce495,6 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Barvir.PDFPrůběh obhajoby práce182,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.