Title: Konstrukční návrh upínacího přípravku pro nerotační dílec s využitím SW Inventor
Other Titles: Engineering design jig for not rotational component using software inventor
Authors: Povolný, Michal
Advisor: Sklenička Josef, Ing.
Referee: Kroft Luboš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25183
Keywords: přípravek;konstrukce;návrh;upínání;obrábění;frézování;sw inventor
Keywords in different language: preparation;construction;design;clamping;machining;milling;sw inventor
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci frézovacího přípravku. Práce obsahuje stručný úvod do přípravků a jejich základní rozdělení. Dále obsahuje návrh přípravku ve variantách pro zadanou součást a výběr nejvhodnější varianty. Model přípravku je vymodelován za pomoci softwaru Inventor.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the construction of the preparation for milling. The thesis contains a brief introduction about the preparations and their division. It also contains a draft of the variants for a given component and choosing the most suitable variant. The Model of preparation is modeled with the aid of software Inventor
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michal Povolny.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Povolny.PDFPosudek vedoucího práce254,53 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Povolny.PDFPosudek oponenta práce509,41 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Povolny.PDFPrůběh obhajoby práce191,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.