Title: Procesní řízení změn produktu - eliminace hluku na zadní opěrce
Other Titles: Process management change of product - elimination noisy of backrest seat
Authors: Dlouhý, Jiří
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Školoud Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25199
Keywords: inovace;změna;produkt;procesní řízení;zadní opěrka;potencionální hluk;vibrace;kontakt plechu a isofixu;tmel;sealer;modifikace;implementace
Keywords in different language: inovation;change;product;process management;backreast seat;potential of noise;vibration;contact of backpanel with isofix;sealer;modification;implementation
Abstract: Obsahem diplomové práce je inovace vybraného produktu eliminace potencionálního hluku zadních opěrek. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus produktu, inovace a řízení změn procesů. Praktická část řeší příčiny potencionálního hluku na opěrce, definování oblastí zón vzniku, návrhy variant pro jejich odstranění a výběr variant inovace. V závěru diplomové práce je uvedena implementace změn do výrobního procesu opěrek. Výsledkem této práce je úspěšná realizace inovace produktu zadních opěrek.
Abstract in different language: The main topic of this diploma thesis is inovation of defined product elimination of potential noise of the backrest seat. The initial part is focused on product lifecycle, inovation and process change management. The practical part describes a root cause analysis of potential noise of the backrest, definition of noise area and determination of solution to eliminate it. Finally, the thesis explains the implementation of changes of the backrest seat production process. The result is successful inovation of backrest seat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dlouhy_2015_16_v01_FINAL.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Dlouhy.PDFPosudek vedoucího práce486,45 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Dlouhy.PDFPosudek oponenta práce291,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Dlouhy.PDFPrůběh obhajoby práce269,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.