Title: Zkrácení seřizovacích časů a standardizace postupu
Other Titles: Reducing set-up times and standardization process
Authors: Špaček, David
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pleticha Bohuslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25201
Keywords: smed;5s;seřízení;jízdní řád;procesní analýza;plýtvání;čekání;píst;obráběcí linka;kontrola
Keywords in different language: smed;5s;changeover;timetable;process analysis;wastes;waiting;piston;machining line;control
Abstract: Diplomová práce pojednává o zkracování seřizovacích časů a standardizaci postupu v průmyslovém podniku, který se zabývá výrobou pístů především do automobilového průmyslu. Formou audiovizuálních záznamů byla analyzována seřízení strojů na zvolené obráběcí lince. Na základě výsledků byla identifikována a vyčíslena jednotlivá plýtvání. Z hlediska zefektivnění byly zpracovány návrhy na zlepšení, které vedou ke zkrácení seřízení a usnadnění práce
Abstract in different language: The thesis is focused on reducing set-up times and process standardization in an industrial establishment. There has been analyzed set-up times of machines by audiovisual records at a selected machining line. Based on measurements results there were identified and quantified wasting. There were created proposals for improvement which lead to reducing set-up times and work simplification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_KPV_DP_SPACEK_SMED_2015_2016_komplet.pdfPlný text práce7,67 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Spacek.PDFPosudek oponenta práce589,97 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Spacek.PDFPosudek vedoucího práce415,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Spacek.PDFPrůběh obhajoby práce249,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.