Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPavel, Aleš
dc.contributor.refereeTarkoš Pavol, Ing.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T10:49:47Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:49:47Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier68392
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25202
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání výrobních linek DNOX 3.1 ve společnosti Robetr Bosch České Budějovice, spol. s.r.o.V teoretické části je nejprve popsána filozofie štíhlé výroby a uspořádání výrobního systému. Dále jsou popsány nástroje pro analýzu materiálových a informačních toků a efektivita výrobních linek.V praktické části je nejprve analyzován současný stav výroby. Je popsán layout výrobní haly 090a/b. Detailně je popsána výroba na linkách DLS. Je navržen layout části výrobní haly 090b a dále navrhnuty možné varianty layoutu sloučených linek DLS na výrobní hale 090a. Na závěr je výbrána vhodná varianta na základě kapacitní analýzy a popsáno ekonomické zhodnocení realizovaného pojektu.cs
dc.format72 s. (62 555 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectvsmcs
dc.subjectoeecs
dc.subjectprostorové uspořádánícs
dc.subjectmateriálové tokycs
dc.subjectsankeyův diagramcs
dc.subjectkapacitní propočtycs
dc.subjectbalancování linekcs
dc.titleTechnologické slučování výrobních linekcs
dc.title.alternativeTechnological merging of production lines.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe goal of diploma thesis is new spatial arrangement of production lines DNOX3.1 in company Robetr Bosch České Budějovice, Ltd. The theoretical part describes the philosophy of lean manufacturing, production layout, analyzing material and information flow and efficiency of production lines. In practical part first is analyzed current production. Actual layout of production hall and production lines DLS is described. Then new layout of hall 090b is created. Than possibility of merging production lines DLS is analyzed. Based on the capacity analysis is selected proposal of solution. In conclusion is evaluated realized solution and economic influence is described.en
dc.subject.translatedlean productionen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedvsmen
dc.subject.translatedoeeen
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedsankey diagramen
dc.subject.translatedcapacity analysisen
dc.subject.translatedproduction line balancingen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Ales_Pavel.pdfPlný text práce6,83 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Pavel.PDFPosudek oponenta práce281,47 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Pavel.PDFPosudek vedoucího práce410,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Pavel.PDFPrůběh obhajoby práce233,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.