Title: Kapacitní propočty technologií při změně výrobního programu
Other Titles: Capacity calculation technology at the changes in the production program
Authors: Benešová, Jana
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kábele Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25205
Keywords: kapacitní vytížení pracovníka;kapacitní vytížení stroje
Keywords in different language: worker capacity utilization;machinery capacity utilization
Abstract: Diplomová práce se zabývá studií kapacitního vytížení dané výrobní sekce v nejmenovaném podniku. Jsou zde popsány a stanoveny vstupní data potřebné k propočtům a dále je uveden samotný postup výpočtu. Výstupem práce jsou dvě výpočtové šablony, zabývající se propočtem kapacitního vytížení pracovníků a strojů. Je-li překročen limitní stav kapacit, je aplikace nastavena tak, aby doporučila nápravné opatření, a to vždy s ohledem na investice do nových technologií.
Abstract in different language: The thesis deals with a study of capacity utilization of a given manufacturing section of an unnamed company. It presents a description and definition of the input data necessary for calculations, as well as the calculation procedure itself. The thesis outputs are two computational templates for the calculations of worker and machinery capacity utilization. If the capacity limit level is exceeded, the application is designed to recommend corrective action, always with respect to investments in new technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benesova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Benesova.PDFPosudek oponenta práce579,96 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Benesova.pdfPosudek vedoucího práce395,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Benesova.PDFPrůběh obhajoby práce272,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.