Title: Optimalizace výrobní linky
Other Titles: A production line optimalization
Authors: Mašín, Karel
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25208
Keywords: průmyslové inženýrství;mapa hodnotového toku;kaizen;dmaic;standardy;taktovací diagram
Keywords in different language: industrial engineering;value stream mapping;kaizen;dmaic;standards;tact diagram
Abstract: Práce se zaměřuje na možnosti odhalování a redukce plýtvání na montážní lince výrobního závodu v oblasti automobilového průmyslu. Hlavním cílem je poukázat na význam metod průmyslového inženýrství ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků. V práci jsou popsány vybrané metody průmyslového inženýrství, jako například SMED, Kaizen, Value stream mapping. Metody jsou následně implementovány v rámci systému výrobního závodu na modelovou linku. V závěrečné části je vyhodnocena návratnost investice a ověřena funkčnost výrobní linky.
Abstract in different language: The work focuses on the possibilities of detecting and reducing the waste on a factory assembly line in the automotive industry. The main objective is to highlight the importance of industrial engineering methods to enhance the competitiveness of enterprises. This project describes selected methods of industrial engineering. These methods are then implemented within the system in the factory model line. The request of investment is evaluated and the production line functionality is verified in the final part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Masin.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Masin.PDFPosudek vedoucího práce283,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Masin.PDFPosudek oponenta práce545,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Masin.PDFPrůběh obhajoby práce234,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.