Title: Úprava řízené dokumentace společnosti Doosan Škoda Power
Other Titles: Adjusting of process documentation in company Doosan Škoda Power
Authors: Aubrechtová, Dana
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tolarová Markéta, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25209
Keywords: řízená dokumentace;směrnice;informační systém;plánování
Keywords in different language: process documentation;procedures;information system;project planning
Abstract: Diplomová práce se zabývá řízenou dokumentací ve společnosti a její úpravou z důvodu implementace nových informačních systémů. Je zde uveden teoretický základ, a to seznámení s podnikovými informačními systémy a řízenou dokumentací. Jsou uvedeny popisy procesů spojených s termínovým plánováním projektů a v neposlední řadě jsou uvedeny návrhy na změnu řízené dokumentace.
Abstract in different language: This thesis deals with process documentation in company and its adjusting due to new information systems implementation. Theoretical base is mentioned there, concretely familiarization with enterprise information system and process documentation. This thesis describes processes in connection with project planning and last but not least proposals for process documentation changes are indicated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Aubrechtova_2016.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Aubrechtova.PDFPosudek oponenta práce299,19 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Aubrechtova.PDFPosudek vedoucího práce287,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Aubrechtova.PDFPrůběh obhajoby práce209,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.