Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHořejší Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorStrapek, Martin
dc.contributor.refereeKopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T10:49:52Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:49:52Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-17
dc.identifier68548
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25211
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá možnosti využití technologie 3D laserového skenování jako podpory průmyslového inženýrství a digitálního podniku. Cílem práce je nalezení způsobu modelování výroby za podpory laserového skenování a porovnání tohoto způsobu s doposud používanými metodami. V práci je uvedena rešerše současného stavu, dále popis procesu skenování a zpracování dat výrobní haly, využití těchto dat při modelování výroby a v závěru hodnocení zkoumaných metod.cs
dc.format121 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68548-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlaserové skenovánícs
dc.subjectbodové mračnocs
dc.subjectvistablecs
dc.subjectautocadcs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectmodelování výrobycs
dc.titleModelování výroby za pomocí metody 3D Laserscanningucs
dc.title.alternativeModeling of manufacture using 3D Laserscanning methoden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis research posibilities of using 3D laserscanning technology as support of industrial engineering and digital faktory. The main goal of the thesis is to find a way of manufacture modelling using laserscanning method and to compare this way with common methods. Searches of the present state, a description of the manufacture scanning process and data processing, use of these data as manufacture modelling support and rating of the new-found methods are listed in the thesis.en
dc.subject.translatedlaser scanningen
dc.subject.translatedpoint clouden
dc.subject.translatedvistableen
dc.subject.translatedautocaden
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedmanufacture modelingen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Strapek.PDFPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Strapek.PDFPosudek vedoucího práce254,59 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Strapek.PDFPosudek oponenta práce448,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Strapek.PDFPrůběh obhajoby práce233,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.