Title: Nasazení Microsoft SQL Serveru pro databáze ve strojírenství
Other Titles: Implementation of Microsoft SQL Server for Industrial Engineering Databases
Authors: Kysela, Marek
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25212
Keywords: sql;server;databáze;data;zálohování;wpf;entity framework
Keywords in different language: sql;server;database;data;backup;wpf;entity framework
Abstract: Diplomová práce popisuje implementaci MS SQL Serveru pro vytvořenou aplikaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé komponenty MS SQL Serveru, dále možnosti uživatelů, možnosti zabezpečení a zálohování. V praktické části jsou poznatky z teoretické části aplikované na vytvořenou aplikaci.
Abstract in different language: This thesis dissert on implementation of Microsoft SQL Server for created application. Main components of MS SQL Server are described in the theoretical part. Also there is a theory about users, security and backups. Those theoretical findings are aplicated for created application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kysela.pdfPlný text práce6,46 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Kysela.PDFPosudek vedoucího práce427,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Kysela.PDFPosudek oponenta práce620,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Kysela.PDFPrůběh obhajoby práce267,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.