Title: Měření degenerativních změn stárnoucí populace
Other Titles: Measurement of degenerative changes on aging population
Authors: Kutková, Aneta
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25216
Keywords: stárnutí populace;starší pracovníci;ergonomie;ergoterapie;měření fyziologických změn;testy zručnosti;purdue pegboard test;grooved pegboard test;complete minnesota dexterity test;jemná motorika rukou;síla stisku;jamar dynamometr;rozsah pohybu v kloubech;goniometr
Keywords in different language: population aging;older workers;ergonomics;occupational therapy;physiological changes measurement;dexterity assessment;purdue pegboard test;grooved pegboard test;complete minnesota dexterity test;fine motor skills;maximal grip force;maximal voluntary contraction;grip strength;jamar dynamometer;joint range of motion;goniometer
Abstract: Diplomová práce se zabývá měřením vybraných fyziologických změn provázejících stárnutí lidí, konkrétně měřením motoriky rukou, síly stisku rukou a rozsahu pohybu v kloubech horních končetin a páteře. První část je věnována metodice měření a způsobu zaznamenávání naměřených dat. V druhé části je provedeno statistické zpracování dat naměřených na mladší a starší skupině žen a porovnání výsledků těchto skupin s důrazem na vyčíslení procentuálního poklesu měřených veličin u starší skupiny.
Abstract in different language: This thesis is focused on measurement of selected physiological changes associated with aging of people, particularly on measuring of manual dexterity, maximal voluntary grip force and voluntary joint range of motion in the upper limb and spine. The first part describes methodology of the measurements and method of recording. In the second part, statistical analysis of data obtained by measuring of young and elderly groups has been performed. Differences between the age groups have been evaluated with emphasis on decline in the elderly group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kutkova_DP_2016.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Kutkova.PDFPosudek vedoucího práce509,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Kutkova.PDFPosudek oponenta práce678,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Kutkova.PDFPrůběh obhajoby práce284,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.