Title: Zlepšování podnikových procesů
Other Titles: Business process improvement
Authors: Chrášťanský, Šimon
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25221
Keywords: procesy;podnikové procesy;výrobní proces;zlepšování;zlepšování procesů;metody zlepšování.
Keywords in different language: processes;company processes;manufacturing processes;improvement;business process improvement;improvement methods.
Abstract: Tato práce se zabývá zlepšování podnikových procesů. Protože zlepšování se stalo běžnou součástí podniku, můžeme stále více nacházet metody, které nám dopomáhají k jeho realizaci. V této práci využijeme těchto metod a použijeme je na zlepšení výrobního procesu firmy Dura Automotive Systems CZ. Jednotlivé výsledky budou porovnávány, abychom mohli jednoduše zhodnotit úspěšnost zlepšení výrobního procesu reálného podniku.
Abstract in different language: This project deals with business process improvement. Because improvement has become a routine part of the company, we can find more and more methods that help to us implement it. In this project, we will use these methods and apply them to improvement the manufacturing process of the company Dura Automotive Systems CZ. Individual results will be compared for easy evaluation of success of the improvement process of real company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Chrastansky - KPV - 2016.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Chrastansky.PDFPosudek vedoucího práce309,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Chrastansky.PDFPosudek oponenta práce522,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Chrrastansky.PDFPrůběh obhajoby práce284,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.