Title: Návrh řešení pracovní návodky v prostředí rozšířené reality
Other Titles: Working instruction system in augmented reality
Authors: Anděl, Štěpán
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25223
Keywords: augmented reality;virtuální realita;pracovní návodka;vuforia sdk;unity 3d
Keywords in different language: augmented reality;virtual reality;working instruction;vuforia sdk;unity 3d
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématikou Augmented Reality, ve které jsou 3D virtuální objekty integrovány do reálného prostředí v reálném čase. V práci jsou popsány oblasti, kde všude se můžeme s Augmented Reality setkat. Již vytvořené a uživateli používané interaktivní návodky jsou uvedeny a funkčně popsány v práci. V softwaru Unity 3D spolu s assetem Vuforia SDK byla vytvořena vlastní interaktivní návodka požadovaného výrobku.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the theme of Augmented Reality in which the 3D virtual objects are integrated into the real environment in real time. The work describes areas where we can meet Augmented Reality. The interactive working instructions, which people have created, are described in the work. Own interactive working instruction of required product was created in the software Unity 3D along with the asset Vuforia SDK.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stepan_Andel_2016.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Andel.PDFPosudek oponenta práce292,07 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Andel.PDFPosudek vedoucího práce248,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Andel.PDFPrůběh obhajoby práce254,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.