Title: Optimalizační metody využitelné v rámci diskrétní simulační optimalizace
Other Titles: Optimization Method Used for Discrete Event Simulation Optimization
Authors: Šulc, Jan
Advisor: Raška Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25226
Keywords: simulační optimalizace;genetické algoritmy;chromozom;funkce fitness;selekce;křížení;mutace
Keywords in different language: simulation optimization;genetic algorithms;fitness function;selection;crossover;mutation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na genetické algoritmy, které patří do skupiny optimalizačních metod využitelných v rámci diskrétní simulační optimalizace. V hlavní části této práce se nachází popis jednotlivých částí genetického algoritmu. V předposlední kapitole je ukázka řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu, který lze aplikovat přímo na problémy průmyslového inženýrství.
Abstract in different language: This thesis is focused on genetic algorithms. Genetic algorithms belong among optimization methods used for discrete event simulation optimization. The main part of this thesis is focused on the description of all parts of the genetic algorithm. At the end of this thesis is shown a solution of traveling salesman problem by genetic algorithm. This problem can be used in the field of industrial engineering.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sulc_S13B0269P.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Sulc.PDFPosudek vedoucího práce305,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Sulc.PDFPosudek oponenta práce281,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Sulc.PDFPrůběh obhajoby práce236,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.