Title: Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice
Other Titles: Optimization of industrial process closed-die forging of forged connection rod
Authors: Jurek, Martin
Advisor: Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
Referee: Majer Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25227
Keywords: zápustkové kování;numerické modelování;ojnice.
Keywords in different language: closed-die forging;numerical modelling;connection rod.
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na využití numerického modelování při simulaci procesu zápustkového kování ojnice. Úkolem bylo na základě výsledků simulace stávající výrobního procesu provést optimalizaci tvaru předkovku s cílem zabránit tvorbě přeložek, redukovat hmotnosti výkovku a snížení počtu úderů pro vykování. Ukázalo se, že jeden z návrhů předkovku uspořil materiál, výrazně snížil počet úderů a nedocházelo u něho k tvorbě přeložek na povrchu výkovku. Tyto výsledky mohou podstatným způsobem zmenšit výrobní náklady a prodloužit životnost zápustky.
Abstract in different language: This thesis is aimed at usage of numerical modelling for process of simulation in closed-die forging of connection rod. The aim was: to make optimization of the preform shape on the basic of results of simulation of current industrial process to prevent creations of laps, to reduce weight of forgings and to lower the number of stroke for forging. It proved that one of the proposals of preform saved material, it lowered the number of strokes and the laps didn't make on forged surface. These results can decrease production costs and extend the shelf life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Martin Jurek_2016.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jurek.pdfPosudek vedoucího práce426,32 kBAdobe PDFView/Open
OP_Jurek.pdfPosudek oponenta práce340,74 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Jurek.pdfPrůběh obhajoby práce256,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.