Název: Stanovení kalprotektinu u autoimunitních chorob gastrointestinálního traktu
Další názvy: The determination of calprotectin in autoimmune diseases of the gastrointestinal tract
Autoři: Pluhaříková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Gorčíková Jitka, Ing.
Oponent: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25442
Klíčová slova: autoimunita;zánět;trávicí trakt;ulcerózní kolitida;crohnova choroba;celiakie;elisa;quantum blue;extrakce;kalprotektin;stolice
Klíčová slova v dalším jazyce: autoimmune;inflammation;gastrointestinal tract;ulcerative colitis;crohn´s disease;celiac disease;elisa;quantum blue;extraction;calprotectin;stool
Abstrakt: Tato práce se zabývá stanovením kalprotektinu jakožto markeru autoimunitních onemocnění gastrointestinálního traktu. V teoretické části je přiblížena problematika autoimunitních onemocnění, jejich dělení a patogeneze. Dále jsou rozebrána jednotlivá onemocnění trávicího traktu. Na závěr se věnujeme popisu kalprotektinu. V praktické části jsou porovnávány odlišné metody extrakce vzorků a odlišné metody stanovení koncentrace kalprotektinu ve stolici. Jednotlivé kombinace metod jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti pro rutinní zavedení v laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: This work discusses about the determination of calprotectin as a marker of autoimmune diseases of the gastrointestinal tract. The theoretical part focuses on the proposed autoimmune diseases, their separation and pathogenesis. There are also analyzed the various diseases of the digestive tract. In conclusion, we describe calprotectin. In the practical part are compared different extraction methods and different sampling methods to determine the concentration of calprotectin in the stool. Individual combination of methods are evaluated in terms of suitability for routine implementation in the laboratory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTB) / Bachelor´s works (DTB)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stanoveni kalprotektinu u autoimunitnich chorob gastrointestinalniho traktu.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pluharikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pluharikova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pluharikova.pdfPrůběh obhajoby práce590,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25442

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.