Title: Oděv a jeho konstrukce – Linie, geometrie, kinetika. Ucelená kolekce 3 oděvních celků.
Other Titles: Garment and its construction. Line, geometry, kinetics. A complete collection of 3 clothing wholes.
Authors: Haderková, Andrea
Advisor: Krbcová Helena, Doc. akad. mal.
Referee: Augustinová Barbora, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25633
Keywords: sny;oblé linie;hedvábí;molitan;princip snové práce;mentolová barva;raglánové rukávy;surrealismus
Keywords in different language: dreams;round lines;silk;foam;mint color;raglan sleevs;surrealism
Abstract: Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Oděv a jeho konstrukce. Vznikla malá kolekce oděvů, které se zabývá snovou tématikou. Snažila jsem se propojit psychologii s fashion designem a využila jsem pro inspiraci principů snové práce. Hlavními znaky jsou raglánové rukávy, velké objemy a oblé linie. Vytvořila jsem dámské šaty z hedvábí a úpletu, které jsou inspirované nočními košilkami. Vrchní vrstvy tvoří molitanové kabátky, které jsou specifické svým tvarem. V kolekci není použito žádné prefabrikované zapínání. A dbala jsem na to aby materiály byly velmi příjemné na dotyk.
Abstract in different language: For my bachelor thesis I chose the topic Dress and its construction. As a subtopic I chose dreams. I was inspired by my own dreams, the mechanisms of dream work and surrealism. I focused on a work with round lines, space and shape minimalism. I chose raglan sleeve as an initial construction for my work. I created a small collection of dresses, that expresses the feeling of falling asleep and dreaming. The dresses are designed in a way, that the top layers made of soft foam represents a protective shell for a fragile body and surrounds it. The dresses are made of silk and knitted fabric. It gives the impression of gentle and delicate dress similar to nightgown. It has a dense pleating and wide merging cuts. I decided not to use any prefabricated buttoning, because it would disrupt the comfort.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Andrea Haderkova.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
Haderkova_v.pdfPosudek vedoucího práce123,03 kBAdobe PDFView/Open
Haderkova_o.pdfPosudek oponenta práce163,34 kBAdobe PDFView/Open
Haderkova.pdfPrůběh obhajoby práce306,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.