Název: Ochrana prvků flexibilní a tištěné elektroniky na bázi Parylenu.
Další názvy: Protection of flexible and printed electronic components based on Parelen.
Autoři: Drudík, Ota
Vedoucí práce/školitel: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25658
Klíčová slova: parylen;konformní povlak;bariérová vrstva;dielektrická konstanta;dielekrtická pevnost;propustnost vlhkosti;solný roztok;rezistivita;migrace;ide.
Klíčová slova v dalším jazyce: parylene;barriere films;bariérová dielectric constant;dielectric strenght;moisture permeability;saline acid;resistivity;migration;ide.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část, rešeršní, je věnována základním vlastnostem konformních povlaků se zaměřením na Parylen a jejich porovnání pro variace aplikací, ať už se jedná o jednovrstvé organické konformní povlaky, nebo o vícevrstvé anorganické vrstvy. Druhá část, experimentální, je věnována výběru a přípravě vzorků a následným měřením vlastností Parylenu. Hodnoty deklarované výrobcem jsou porovnány s hodnotami změřenými v této práci. Výstupem je určení vhodnosti testování vlastností na strukturách, které byly pro tuto práci navrženy a porovnání hodnot s udávanými hodnotami výrobce Specialty Coating Systems.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses id divided into two parts. The first part is focused on the basic properties of barrier films, especially on Parylene. Barrier films will be compare in variations of applications with using single-layer organic or multilayer inorganic barriere films. The second part, experimental, is focused on preparation and selections of samples which are suitable for measuring and testing properties. Measured properties will be compared with properties which are presented by company Specialty Coating Systems. Second output is a determination of the appropriatness of structures witch were created for properties measuring.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Drudik_DP_Ochrana prvku tistene a flexibilni elektroniky na bazi Parylenu.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Drudik.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP200,98 kBJPEGZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
067092_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067092_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drudik_OB.jpgPrůběh obhajoby práce107,19 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.