Název: Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
Další názvy: The Role of Information Technology in Supporting the Corporate Purchase
Autoři: Hrádek, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Gladavská Lenka, Mgr. D.E.A.
Oponent: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25661
Klíčová slova: nákup;informační systém;informační technologie
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;information system;information technologies
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku informačních technologií v podpoře podnikového nákupu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, které se navzájem prolínají. První kapitola je věnována charakteristice společnosti, její historii, výrobnímu programu a srovnání výsledků hospodaření za pět let. Další kapitola je věnována charakteristice nákupu, elektronických trhů a informačních systémů. Třetí kapitola je zaměřena na nákupní proces ve vybrané společnosti a jeho podporu v rámci informačních technologií. Součástí této kapitoly je také charakteristika informačního systému KARAT. Ve čtvrté kapitole jsou popsány možnosti efektivního využití informačního systému KARAT ve vybraném podniku a vybrané moduly, které mohou zefektivnit nákupní proces. Poslední kapitola je věnována návrhům na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The B.A. thesis is focused on the question of information technologies supporting the business purchase in a chosen company. The thesis includes a theoretical and a related practical part. The first chapter is devoted to the characterization of the company, its history, production programme and to the comparison and contrast of the company's economic results during the period of five years. The next chapter deals with the characterization of purchase, electronic markets and information systems. The third chapter is focused on the buying process in the chosen company and its support within information technologies. The chapter also includes the characterization of the information system KARAT. The fourth chapter describes the possibilities concerning the effective use of the information system KARAT in a chosen company and chosen modules, which can help to make the buying process more effective. The last part of the thesis offers some suggestions for the improvement.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Patrik Hradek.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hradek - rozh..PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP222,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hradek P. - O.PDFPosudek oponenta práce645,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hradek P. - V.PDFPosudek vedoucího práce637,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hradek P. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce181,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.