Title: Návrh mapy procesů na KTO
Other Titles: Proposal the map of processes on KTO
Authors: Suchý, Jan
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2601
Keywords: ČSN EN ISO 9001:2009;ISO/IWA 2;hlavní procesy;řídící procesy;podpůrné procesy;mapa procesů;karta procesu;vývojový diagram;systém managementu kvality;procesní přístup
Keywords in different language: ČSN EN ISO 9001:2009;ISO/IWA 2;general processes;management processes;supporting processes;map of processes;list of process;flowchart;quality management system;procedural attitude
Abstract: Bakalářská práce obsahuje základní požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO/IWA 2 s ohledem na vzdělávací proces, dále definice a klasifikace procesů, návrh mapy procesů a karet procesů na Katedře technologie obrábění, práce také obsahuje vývojové diagramy pro hlavní procesy.
Abstract in different language: This bachelor work contains basic requirements of ČSN EN ISO 9001:2009 and ISO/IWA 2 standards related to processes in education, next definition and classification of processes, proposal the map of processes and lists of processes on Department of Machining Technology, work contains flowcharts for general processes too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Suchy_Jan.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Suchy-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce544,61 kBAdobe PDFView/Open
Suchy - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce538,8 kBAdobe PDFView/Open
Suchy - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce448,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.