Title: Aplikace DNC sítí v malých a středních provozech
Other Titles: Application of DNC networks in small and middle operations
Authors: Žlutický, Jiří
Advisor: Hnátík, Jan
Referee: Česánek, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2619
Keywords: DNC síť;propojení se strojem;ethernet;RS-232;WiFi;NC program;part-program;komunikace;funkce;vlastnosti;Catia;Solidworks
Keywords in different language: DNC network;connection with machine;ethernet;RS-232;WiFi;NC software;part-program;communication;functions;properties;Catia;Solidworks
Abstract: Náplní práce je se seznámit se základním fungováním DNC sítě. Jaký byl její vývoj v čase a v jaké fázi se sítě právě teď nacházejí. Popsat jednotlivé způsoby zapojení a přenosu dat po síti. Poté udělat průzkum DNC softwaru zaměřený na jejich funkce a vlastnosti a vybrat nejlepší možný program pro výrobní halu ve škole. Zhodnotit možná vylepšení pro školní DNC síť. Tak, aby byly splněny zadané požadavky. Dále pak vytvořit několik vzorových součástí s jejich technologií obrábění v programu Catia. Nakonec navrhnout řešení organizace NC programů a shrnout všechna možná řešení v Hardwaru a Softwaru pro školní DNC síť.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to get acquainted with basic functions of DNC network, its development in history and the current status of the DNC network. There is a description of individual ways of connection and data transmition over the network. Then a research of DNC software focusing on its functions and properties will be done and analysed. The best solution for the construction hall at the University of West Bohemia will be chosen and any possible improvement for our school DNC network with meeting all the assigned requirements will be suggested. After that several designs of parts with machining technology in Catia program will be created. At the end organisation of NC software will be designed and all possible solutions in Hardware and Software for school DNC network will be summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Zluticky.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Zluticky - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce537,12 kBAdobe PDFView/Open
Zluticky - opo BP.PDFPosudek oponenta práce756,61 kBAdobe PDFView/Open
Zluticky - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce417,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.