Title: Aplikace metody FMEA při výrobě tepelného výměníku
Other Titles: Application of FMEA method in produce of heat exchanger
Authors: Murtingerová, Jitka
Advisor: Melichar, Martin
Referee: Jeníček, Štěpán
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2620
Keywords: FMEA;kritéria hodnocení;rizikové prioritní číslo;tepelný výměník;nápravná opatření
Keywords in different language: FMEA;evaluation criteria;risk priority number;heat exchanger;corrective action
Abstract: Cílem této bakalářské práce je posoudit pomocí nástroje FMEA rizika potencionálního vzniku chyb při výrobě tepelného výměníku pro firmu Dioss Nýřany, a. s. a navrhnout opatření, která by vedla ke snížení rizika.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor work is to consider risk of potential errors during producting the heat exchanger for a company Dioss Nýřany, a. s. and propose a solution that would reduce the risk.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murtingerova Jitka.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
Murtingerova-posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce737,67 kBAdobe PDFView/Open
Murtingerova- opo. posudek BP.PDFPosudek oponenta práce954,59 kBAdobe PDFView/Open
Murtingerova- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce449,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.