Title: Získávání dat z bibliografických databází
Authors: Fiala, Dalibor
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 72-76. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26339
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: Web of Science;Scopus;DBLP;CiteSeer;ACM DL;Google Scholar
Keywords in different language: Web of Science;Scopus;DBLP;CiteSeer;ACM DL;Google Scholar
Abstract: Známé bibliografické databáze splňují několik funkcí a mohou v zá-sadě sloužit jako vyhledávače odborných publikací, citační indexy nebo kalku-lačky bibliometrických indikátorů. Mezi nejznámější z nich patří Web of Scien-ce, Scopus, ACM Digital Library, DBLP, CiteSeerX a Google Scholar. Větší množství dat z těchto databází je možno s úspěchem použít mj. pro bibliome-trická měření, analýzu citačních sítí a sítí spolupráce a pro vizualizaci produkti-vity a kvality vědeckého výzkumu. Tato data lze v některých případech získat pouze ručně, ale v jiných i automatizovaně. V tomto příspěvku si uvedeme pře-hled bibliografických databází a možnosti získávání dat z nich a podrobněji se zaměříme na databáze Web of Science a Scopus.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiala.pdfPlný text587,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.