Title: Aproximace měření průsakových proudů izolačního systému generátorů
Other Titles: Approximation of measurement of leakage current in insulation system of generators
Authors: Paslavský, Bohumil
Citation: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [188-192].
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26531
ISBN: 978–80–261–0516–9
Keywords: izolační systém;V-A charakteristika;DC Hi-pot test;svodový proud;odchylka od Ohmova zákona;diagnostika vinutí statoru
Keywords in different language: insulation system;V-A characteristic;DC Hi-pot test;leakage current;deviation from Ohm´s law;diagnostic of stator winding
Abstract in different language: This paper is focused on measurement and evaluation of leakage current in insulation during DC voltage stress of insulation stator windings. High emphasis put on evaluation and interpretation of results on life cycle of stator winding of generator and it put on used approximation of measured results.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
2016
2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paslavsky.pdfPlný text50,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.