Název: Vývoj software pro hodnocení schopnosti přechodu města do ostrovního provozu
Další názvy: Software development for calculation of island operation possibility in city of Pilsen
Autoři: Mužík, Václav
Vostracký, Zdeněk
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26538
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: stabilita systému;ostrovní provoz;frekvenční stabilita;vývoj softwaru;distribuční systém
Klíčová slova v dalším jazyce: system stability;island operation;frequency stability;software development;distribution system
Abstrakt v dalším jazyce: The following paper contains a brief description of current state of software development for calculation of island operation possibility in city of Pilsen. This software is based on MATLAB frequency stability simulations and is developed in MATLAB AppDesigner environment. Runtime of this software load real measurements from year 2014 of transformers in 110 kV / 22 kV substations and also measurements of the generation in Pilsen. Due to confidential data, only examples of possible results are shown.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Muzik.pdfPlný text529,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.