Title: Ergonomické studie v logistice
Other Titles: Ergonomic studies in logistics
Authors: Němcová, Lucie
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Kába Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26624
Keywords: ergonomie;pracovní poloha;manipulace s břemeny;ocra;nordic questionnaire;rula;niosh;tecnomatic jack.
Keywords in different language: ergonomics;working position;handling of loads;ocra;nordic questionnaire;rula;niosh;tecnomatic jack.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá oblastí ergonomie ve vybrané společnosti. První část práce je zaměřena na teoretická východiska řešené problematiky. Následně seznamuje se společností a vybranými pracovišti. Dále práce popisuje provedené analýzy pomocí zvolených ergonomických metod a jejich výsledky. Cílem práce je navržení vhodných zlepšení a úprav pracovišť.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the ergonomics in selected company. In the first part of thesis focuses on the theoretical recourse of solved problems. Subsequently, the thesis is introduced with company and selected workplaces. The thesis further describes the analyzes chosen ergonomic methods and their results. The aim of thesis is proposing of suitable improvements and alteration of workplaces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lucie_Nemcova.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Nemcova.pdfPosudek vedoucího práce545,83 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Nemcova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce830,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.