Title: Návrh implementace ergonomického programu v průmyslovém podniku
Other Titles: Design implementation of ergonomic program in industrial company
Authors: Třísková, Dana
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26625
Keywords: ergonomie;ergonomický program;ergonomická optimalizace;systémový přístup;ergonomický tým;nemoci z povolání;školení
Keywords in different language: ergonomics;ergonomics program;ergonomics optimization;system approach;ergonomics team;occupational diseases;training
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem implementace ergonomického programu v průmyslovém podniku. Výsledkem této práce je procesní mapa, která znázorňuje postup implementace ergonomického programu. Součástí práce je také vyhodnocení dotazníkového šetření, které přibližuje pohled na současný stav podniků v České Republice z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péče o zdraví zaměstnanců a z pohledu ergonomie a ergonomických programů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with a design of implementation of the ergonomic program in an industrial company. The result of this work is a process map showing the progress of an ergonomic program implementation. Another part of the thesis represents an evaluation of the questionnaire survey, which brings a closer look at the current situation in the Czech Republic from the point of view of occupational safety and health protection, employee health care and ergonomics and ergonomics programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triskova_DP_2017.pdfPlný text práce4,92 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Triskova.pdfPosudek vedoucího práce541,15 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Triskova.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Triskova.pdfPrůběh obhajoby práce935,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.