Title: Návrh způsobu zásobování svařovny
Other Titles: Supply methods for welding workplace
Authors: Ledvinová, Tereza
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26640
Keywords: value stream mapping;svařovna;materiálové toky;spaghetti diagram;zásoby
Keywords in different language: value stream mapping;welding;material flow;spaghetti diagram;stocks
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu aplikací metody Value Stream Mapping ve společnosti EvoBus Česká republika, s.r.o. Hlavní cíle práce jsou provést důkladné zmapování současného stavu materiálových toků na svařovně pro konkrétní zakázku, identifikovat úzké místo a problémy ve výrobním procesu. Pomocí mapy budoucího stavu navrhnout a následně realizovat zlepšení procesu výroby.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the analysis of the production process using Value Stream Mapping in EvoBus Česká republika, s.r.o. The main goals of the work are to map the current state of material flows at the welding area for a specific order, to identify the bottlenecks and problems in the production process. Use a map of the future state to design and then implement an improvement in the production process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ledvinova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ledvinova.pdfPosudek vedoucího práce597,2 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Ledvinova.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Ledvinova.pdfPrůběh obhajoby práce855,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.