Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSteiner, František
dc.contributor.authorBandžáková, Katarína
dc.contributor.refereeŠašek, Jaroslav
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:34Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:34Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-10
dc.identifier47368
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2705
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje proces tvorby projektové dokumentace systému elektrické požární signalizace v uhelné elektrárně v Ledvicích. Práce je rozdělená do sedmi kapitol, přičemž první obsahuje informace o elektrárně v Ledvicích a její funkci. Další kapitola se zabývá normami a právními předpisy, které musí být splněny při projektování elektrické požární signalizace. Třetí kapitola se věnuje popisu funkci elektrické požární signalizace. Projektováním systému elektrické požární signalizace a potřebnou projektovou dokumentací se zabývá čtvrtá kapitola. Další část práce popisuje postup při výběru dodavatele a podmínky, které musí být podle zákona při výběrovým řízení splněny. Šestá kapitola obsahuje popis technických požadavků, které je při realizaci nutné splnit. Poslední kapitola hodnotí ekonomické změny, které v průběhu projektu nastaly a tím ovlivnily cenu projektu.cs
dc.format112 s. (158 427 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektrická požární signalizacecs
dc.subjecthlásič požárucs
dc.subjectuhelná elektrárnacs
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícs
dc.subjectpožárně vyhrazená zařízenícs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectústřednacs
dc.subjectvnější vlivycs
dc.subjectvýběrové řízenícs
dc.titleProces tvorby projektové dokumentace požárně vyhrazených zařízení elektrárny až po fázi realizacecs
dc.title.alternativeThe process of creating the project documentation of fire-dedicated equipments to the realization phaseen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis describes a formation process of project documentation of the electrical fire signalization system in a coal power station in Ledvice. The thesis is divided into seven parts. The first part includes information about the coal power station in Ledvice along with the description of the coal power station function. The next chapter provides rules of law and legal enactments which must be accomplished by projecting the electrical fire signalization. The third part of the diploma thesis mentions the function of the electrical fire signalization system. Designing a the electrical fire signalization system and the necessary project documentation deals with the fourth part. The fifth part describes the policy of the supplier selection and terms and conditions which must be accomplished by every selection procedure according to law. The following chapter contains a description of technical demands which have to be accomplished by execution. The last chapter outlines economical changes that occurred during the project and influenced the value of the project.en
dc.subject.translatedelectrical fire signalizationen
dc.subject.translatedfire alarmen
dc.subject.translatedcoal power stationen
dc.subject.translatedfire fighting solutionen
dc.subject.translatedfire restricted areaen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedhead-officeen
dc.subject.translatedexternal influenceen
dc.subject.translatedselection procedureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bandzakova_E10N0003P.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
047368_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,77 kBAdobe PDFView/Open
Bandzakova_O.pdfPosudek oponenta práce684,93 kBAdobe PDFView/Open
047368_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.